Rozkład dnia

Ramowy Rozkład Dnia w Przedszkolu Specjalnym

07.00 – 08.00

 • Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z Rodzicami
 • Zabawy wg inwencji i zainteresowań dzieci

08.00 – 08.15

 • Zabawy ruchowe integrujące grupę, ćwiczenia poranne

08.15 – 08.30

 • Zabiegi pielęgnacyjno-higieniczne przed śniadaniem

08.30 – 09.00

 • Śniadanie

09.00 – 10.00

 • Zajęcia edukacyjno - wychowawcze inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w poszczególnych sferach rozwojowych, działania zespołowe z całą grupą i praca indywidualna.
 • Terapia indywidualna pod kierunkiem specjalistów.

10.00 – 11.00

 • Pobyt na świeżym powietrzu:
 • Zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym.
 • Spacery, wycieczki.

11.00 – 11.20

 • Przygotowanie do obiadu.

11.20 – 12.00

 • Obiad.

12.00 – 13.00

 • Grupy młodsze: odpoczynek poobiedni: leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej lub wybranych pozycji z literatury dziecięcej.
 • Grupy starsze: praca indywidualna, zabawy swobodne, pobyt na świeżym powietrzu.

13.00 – 13.30

 • Zabiegi pielęgnacyjno-higieniczne przed podwieczorkiem.

13.30 – 14.00

 • Podwieczorek

14.00 – 16.00

 • Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu
 • Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności
 • Rozchodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z Rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb.

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 27 sierpnia 2015 roku.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach: 8.00 - 13.00.