Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

  • Przewodnicząca: Monika Rybak
  • Z-ca przewodniczącego: Paulina Rusinov
  • Skarbnik: Marzena Grabiec
  • Członkowie: Monika Grzywacz, Katarzyna Woźniak, Renata Mielczarek, Dominik Marcjanik