Metody pracy

Aby w pełni oddziaływać na dzieci „specjalnej troski” zapewniając im maksymalną możliwość rozwoju, w naszej pracy wykorzystujemy elementy następujących metod:

 • Pedagogika zabawy
 • Pedagogika Marii Montessori
 • Program „Dotyk i Komunikacja” CH. Knill
 • Program „Świadomość  ciała, Kontakt i Komunikacja” M. i CH. Knillów
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda Felicji Affolter
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Zabawy paluszkowe W. Szuman
 • Metoda Integracji Sensorycznej (SI)
 • Metoda 18 struktur wyrazowych
 • Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania H. Timochovej
 • Metoda Dobrego Startu dr hab. Marty Bogdanowicz
 • Metoda malowania dziesięcioma palcami
 • Program „Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” O. Ivara Lovaasa
 • Program Terapii i Edukacji Dzieci Autystycznych i z Zaburzeniami w Komunikacji (TEACCH)
 • Terapia behawioralna
 • Arteterapia
 • Muzykoterapia

Metody pracy