Koncepcja

Misja przedszkola

  • Jesteśmy przedszkolem bezpiecznym i przyjaznym. Zapewniamy wszystkim wychowankom wszechstronny rozwój na miarę ich indywidualnych potrzeb i możliwości, tak by jak najlepiej mogli sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w życiu dorosłym.

Wizja

  • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego podmiotowość, prawa i potrzeby oraz wszechstronny rozwój osobowości.
  • Przedszkole wspiera rozwój wychowanków z uwzględnieniem indywidualnych aktywności dziecka w sferze poznawczej, emocjonalno - społecznej i fizycznej.
  • Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i uczy tolerancji wobec wszelkich odmienności.
  • Rodzice są partnerami uczestniczącymi we wszystkich obszarach życia przedszkola.
  • Wysoce wykwalifikowana, kompetentna i zaangażowana kadra pedagogiczna stosuje w procesie edukacyjno - terapeutycznym metody i formy pracy z dzieckiem nastawione na rozwój jego kreatywności.
  • Baza, specjalistyczne wyposażenie, estetyka i funkcjonalność pomieszczeń wpływają na wysoki poziom realizowanych zadań.
  • Przedszkole aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego uwzględniając w swoich działaniach wzajemne potrzeby oraz promując swoje osiągnięcia.

Koncepcja Przedszkola Specjalnego w Radomsku