Kontakt

Przedszkole Specjalne

97-500 Radomsko ul. Piastowska 10 a

*********************************************

Administrator Danych Osobowych-

Przedszkole Specjalne
97-500 Radomsko ul. Piastowska 10a

tel. 44 685 44 48
e-mail: dyrektorps@radomsko.pl

reprezentowane przez dyrektora Marię Klauza

**********************************************

Inspektor Danych Osobowych -

tel. 502 740 777
e-mail: kontakt@rodo.radomsko.pl